Geoteknik Uygulamalar nelerdir ve Geoteknik Uygulama Türleri

Makine Parkı

Geoteknik Uygulamalar, toprak ve kaya mekaniğini ve insanların  gelişimine uygulayarak katkı sağlayan  bilimdir.Bunlarla sınırlı olmamak üzere,Temellerin,Eğimlerin , İstinat yapılarının,Setlerin,Yolların,Tünellerin,Leveeslerin.Rıhtımların,Çöp sahalarının,Toprak veya kayadan yapılan veya bu sistemle desteklenen diğer sistemlerin vb. analizi, tasarımı ve inşasını içerir.

Geoteknik Uygulamalar ve Mühendislik, zeminlerin yük kuvvetlerinin etkisi ve toprak-su etkileşimleri altındaki davranışları üzerine yapılan çalışmadır. Bu bilgi, temellerin, istinat duvarlarının, toprak barajlarının, kil astarlarının ve atık muhafaza için geosentetiklerin tasarımına uygulanır. geoteknik uygulamaların amaçları;

Temellerin tasarımından ve geçici kazı desteğinden, demir yolları ve otoyollar için rota seçiminden.. atıkların düzenli olarak bertaraf edilmesi ve yeraltı suyu kirlenmesine kadar değişebilir. Ggeoteknik çalışmalar

Geoteknik uygulama türleri

Geoteknik uygulama türleri

Fore Kazık : Silindirik şekilde özel makineler ile farklı çap ve farklı derinliklerde delgi yapılarak imal edilir. İçinde demir donatısı ve beton dökülerek imalatı yapılmaktadır.

Mini Kazık : Mini kazıklar fore kazıklara göre küçük çaplı kazıklardır. Kazık çapları Q25,Q30,Q35,Q40 ve Q45 şeklinde yapılabilmektedir. Zemin şartları ve fonksiyonuna göre fore kazıklara nazaran daha düşük kapasiteye sahiptir. Düşük mertebedeki düşey yükleri taşımaya yönelik temel kazığı veya derin kazılarda kullanılır. İçten destekli veya ankrajlı iksa sistemlerinin düşey elemanı ve / veya çekmeye maruz temellerde çekme elemanı olarak ta kullanılmaktadır.

Ankraj: çalışmaları düşey yöndeki yapı elemanlarını dengede tutmak için uygulanır. Derin kazıların güvenle açılması ve inşaat sırasında emniyetli olarak durması için, yüksek şev duvarlarının desteklenmesinde kullanılan destek elemanlarıdır.

Jet grout ve enjeksiyon uygulamaları :

Bu geoteknik çalışma daha çok zeminin ince çakıllı, kumlu, siltli ve az killi olması durumunda uygulanmaktadır. Sıvılaşma ve oturma risklerine karşı zemine belli çaplarda ve barlarda çimento su karışımının enjekte edilmesiyle meydana gelmektedir.

Zemin Çivisi

ya da pasif ankraj diye adlandırılan bu yöntem kaya formuna yakın veya katı killerde şevlendirme yapılarak uygulanır. Yatayda belli bir açıyla delgisi yapılan kuyu çukurlarına inşaat demiri ve enjeksiyon yapılarak imalat tamamlanır.

Derin karıştırma : Deep soil mixing sistemi jet grout yöntemine paralel oluşturulmuş jet grout yapılan tüm zeminlerde uygulanabilmektedir. Bağlayıcı malzemenin  çimento vb. ortası delik burgular veya kanatlı karıştırıcılar ile zeminle birlikte karıştırılır. Değişik çap ve boylarda kolon oluşturmaya dayanan etkili bir iyileştirme yöntemidir.

Kuyu Perde Bu iksa sisteminde anolar halinde ve yukarıdan aşağıya doğru uygulanmaktadır. Kazı kademelerine paralel yerinde dökme inşa edilen betonarme perde elemanlar ile birlikte inşa edilir .

Geoteknik uygulamalar ve daha detaylı bilgi hakkında bilgi almak için :

Derin temeller,zemin ıslahı ve iksa sistemleri ile geoteknik sempozyumu ilgili yazılara bakabilirsiniz.