Geoteknik proje ve rapor Esasları

İnşaat ve jeoloji mühendisliğinin birleşimi olan geoteknik mühendisliği , zeminlerin diğer inşaat mühendisliği malzemelerinden farklı davranışlar sergilemesi nedeniyle oldukça önem kazanmıştır. Zemin mekaniğinin temel kavramlarını oluşturan özellikle zemin – Su ilişkileri , boşluk suyu basınçları ve efektif gerilme gibi temel unsurlar. Zeminlerin yük altında şekil değiştirmesi ve zemin mukavemeti gibi mühendislik özelliklerinin anlaşılması geoteknik proje […]

Kazık temel nedir? Derin temel çeşitleri nelerdir?

Kazık Temel (Derin Temel) nedir ? Üst yapı yükünün tamamını veya bir bölümünü zayıf zeminden derinlerdeki sağlam tabakalara aktaran, temel sistemlerine kazık temel (derin temel) denir. Kazık temeller ,yapıların temellerinde gevşek zeminli bölgelerin ( dolgu , balçık, alüvyon , moloz gibi..) genel olarak yapay dolgu özellikte olan taşıma gücü değerleri düşük , zemin emniyet gerilmesi […]

İksa Sistemleri

İksa nedir ? İksa nedir :Temel çukurunun kazısı ve çevre yapılarının güvenliği, derin kazılarda oldukça önemli bir konudur. Yanal yüzeylerdeki kaymaların kontrol altına alınması gibi nedenlerle yapılan yatay ve düşey destek elemanlarının bütününe İksa denir.Bu iksa içindeki farklı uygulamalar bütünlüğüne de iksa sistemleri denmektedir. Yapı çukuru kazısında çıkartılan zemin, yanal yüzeylere hem yatayda hem de […]

Fore kazık nedir ? Maliyetleri nasıl hesaplanır ? Örnek maliyet hesabı

Fore kazık : Zeminin yuvarlak bir şekilde delinerek çıkan toprak yerine demir donatı ve betonlama yapılarak doldurulmasıdır. Silindirik , sütun şekline benzeyen düşey zemin elemanlarına fore kazık veya yerinde dökme betonarme kazık denir. En çok uygulanan yapım yöntemleri yöntemleri arasında fore kazık ankraj gelmektedir. Yaygın olarak kullanılan fore kazık çapları 45cm , 65 cm , […]

Başa dön