Kategori: İKSA SİSTEMLERİ VE DESTEKLEME YÖNTEMLERİ

Şub - 17
2020
iksa-sistemleri-derin-kazilar

İksa Sistemleri

İksa nedir ? İksa nedir :Temel çukurunun kazısı ve çevre yapılarının güvenliği, derin kazılarda oldukça önemli bir konudur. Yanal yüzeylerdeki kaymaların kontrol altına alınması gibi nedenlerle yapılan yatay ve düşey destek elemanlarının bütününe İksa denir.Bu iksa içindeki farklı uygulamalar bütünlüğüne…