Kuyu Perde ve Kuyu Temel Yapım Yöntemleri

kuyu temel-kesen temel

Kuyu Perde derin kazılarda çevresel yükleri tutmak için yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Fore kazık , mini kazık ve diğer makine ekipmanların giremediği yerlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kuyu perde de kullanılan makine ekipmanlar

 kuyu temel yaygın olarak bazı araç gereçler kullanılmaktadır. Bu ekipmanlar ve ana makineler;

 • Ahşap destek elemanları
 • Kazma,
 • Küskü,
 • Havalı kırıcı,
 • Vinç, kalıp,
 • Pasa kovası,
 • Su pompası
 • Ve kompresördür

Kuyu Temel çeşitleri

Perde duvarlarda asıl amaç bütünlüğü sağlamaktır.

 • Düz kesit kuyu temel
 • Değişken sistem kuyu temel
 • Ankrajlı kuyu temel
 • Boru destekli kuyu temeldir.

Kuyu temel nasıl yapılır ?

kuyu perde - Kuyu Perde ve Kuyu Temel Yapım Yöntemleri
kuyu perde yapım aşamaları

Bu iksa sisteminde anolar halinde ve yukarıdan aşağıya doğru kazı kademelerine paralel şekilde yapılır. Yerinde dökme sistemiyle inşa edilen betonarme perdelerde bütünlük sağlanmış olur. Betonarme perde kalınlığı kazı derinliği, çevre yükler, zemin şartları vb. unsurlara bağlı olarak tipik olarak 20 cm ila 50 cm arasında değişken kalınlıkta uygulanmaktadır.

İksa perdesinin kalınlığı için sınırlı yer olduğu durumlarda ve diğer iksa sistemlerinin uygulanmasının mümkün olmadığı durumlarda kullanılması zaruridir.Ancak akifer özelliğindeki yer altı sularının olması durumunda uygulanması mümkün değildir.fakat zemin şartlarında iyileştirmeler yapılırsa ve yeraltı suyu kesilirse uygulanabilir. Diğer iksa sistemlerine göre her ano ve kademede betonarme perdenin mukavemetinin beklenmesi zorunluğundan dolayı görece daha düşük bir imalat hızına sahiptir. Kademelerine paralel yerinde dökme inşa edilen betonarme perde elemanlar ile birlikte inşa edilir.

Başa dön