Prof. Dr. Kutay ÖZAYDIN

Nis - 06
2017
zemin-makanigi-prof.

Prof. Dr. Kutay ÖZAYDIN

Depremler sırasında bina davranışı üzerinde olumsuz etkilere yol açabilecek başlıca faktörler; * Sarsıntı şiddetinde artış (amplifikasyon) * Temel zemininde mukavemet ve/veya rijitlik kaybı * Temel zemininde aşırı yer değiştirmeler *Zemin-yapı etkileşiminden kaynaklanabilecek tesirlerdir.