Deep Soil Mixing (Derin karıştırma)

Deep Soil Mixing (Derin karıştırma)
deep-soil-mixing
deep soil mixing – 60 -100 cm deep mix kolonu

Deep soil mixing sistemi jet grout yöntemine paralel oluşturulmuş jet grout yapılan tüm zeminlerde ,bağlayıcı malzemenin  çimento vb. ortası delik burgular veya kanatlı karıştırıcılar ile zeminle birlikte karıştırılıp değişik çap ve boylarda kolon oluşturmaya dayanan etkili bir zemin iyileştirme yöntemidir.

Rijit bir kolon oluşmasına olanak sağlayan bu yöntem  zemin iyileştirme projelerinde  zemin taşıma kapasitesinin ve/veya sıvılaşma direncinin arttırılmasında ,farklı oturma problemlerinde etkin çözümler sağlamaktadır.

Deep soil mixing de İmalat yöntemi

1-Kurulum aşaması

Deepmix uygulaması genellikle tork gücü yüksek makine ve ekipmanlarla yapılmaktadır.Kolon oluşturmanın sağlanabilmesi için derin karıştırmayı yapılabilecek donanıma sahip makineler gereklidir. Donanımı kazık pozisyonuna getirilip kurulum aşaması tamamlanır.

2- Delme

deep soil mixing derin karistirma

Delme işlemi projede belirtilen derinliğe kadar yapılır.delgi esnasında enjeksiyon ile delinmesi işlem kolaylığı sağlar.

3- Karıştırma

deep soil mixing yontemi

Belirli sayıda bıçak bulunduran delme aparatıyla projede belirtilen devir aralığında karıştırma yapılır. sistematik şekilde yukarı çekilerek işlem tekrarlanır.

4- Deep mix Tamamlama

İşlem en yukarı kadar rotasyon sağlandıktan sonra soil mixing imalatı tamamlanmış olur.

Derin karıştırma sistemi Kolonu, 30 cm ile 250 cm çapında toprak-çimento kolonu üretmek için mekanik toprak karıştırma teknolojisine dayanan gelişmiş bir derin toprak karıştırma yöntemidir. Karıştırma kafası, alt burgu ve karıştırma bıçaklarının saat yönünde, dönüş mekanizması ile donatılmıştır. Bu eşsiz mekanizma, yerinde homojenliği verimli bir şekilde keser ve çimento bazlı ham madde ile karıştırır, daha homojen ve daha kaliteli toprak-çimento kolonları üretir. Derin karıştırma sisteminde  Kolonu taşıma kapasitesini artırmak ve sıvılaşmayı önlemek için binanın temelini ve yapı zeminini etkin bir şekilde iyileştirir.

Deep soil mix avantajları nelerdir ?

* Soil mixing uygulaması istenilen çapta kolon oluşturulmasına olanak sağlar.

* Maliyeti diğer zemin iyileştirme yöntemlerine göre de uygundur.

* Kullanım alanı oldukça yaygındır makine temini konusunda zorluk yaşamazsınız

* Uygulanması ve kurulumu pratiktir. Projede istenilen sürede teslim edilmesi konusunda kolaylık sağlar.

Deep soil mixing uygulama alanları

* Büyük miktardaki kazık ve dolgu işlerinde duraylılığı sağlamak için kullanılabilir.

* Derin temel sistemlerinde zemin iyileştirme amaçlı kullanılır.

* Betonarme kazıkların yerine kullanılır.

* Kazı şevlerinin desteklenmesinde

Taşıyıcı olarak soil mixing uygulama alanları

* İskele yapıları

* Üst yapı zemin iyileştirme

* Büyük depoların zemin iyileştirilmesinde

* Yol çalışmalarında

* Tünel açımında zemin hareketlerinin kontrol altına alınmasında ve daha çok yapı sahasında kullanılabilir.

* Derin karıştırmayla ilgili yapım yöntemi hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz

zemin enjeksiyonu derin karıştırma yöntemine benzer olup sadece rijit bir kolon oluşturma meydana gelmez.