Betonarme kazık (Beton Kazık) nedir? – Maliyet hesaplama kriterleri nelerdir?

betonarme kazik makinesi
fore-kazik-firmalari-delici makine

Betonarme kazık (Fore kazık) nedir?

Fore kazık : Silindirik şekilde delik açmaya yarayan fore kazık makinesi ve makinenin ucuna bağlı auger ( burgu ) yardımıyla , zeminin delinmesi ve çıkartılan toprağın yerine, demir donatı yerleştirilerek, betonla doldurulmasıdır. Bu sisteme fore kazık imalatı veya yerinde dökme betonarme kazık denir.

Betonarme kazık neden yapılır ?

Artan nüfusla birlikte ,şehirlerde yerler daralmakta ve çok katlı yapıların gerekliliği ortaya çıkmaktadır.Bununla birlikte yerleşim yerlerinin seçimi konusunda fazla tercih şansı da kalmamaktadır.

İnşaat alanlarından optimum seviyede yararlanmak , yerleşime uygun olmayan yerleri uygun hale getirmek , çevresel düzenlemeleri yapmak ayrıca depreme dayanıklı konutlar yapmak , can ve mal güvenliği gibi konular da tedbir amaçlı fore kazık uygulamaları yapılmaktadır.

Betonarme kazık ne işe yarar ?

Yerinde dökme betonarme kazıklar başlıca şu amaçlar için uygulanmaktadır ;

1- Zemin iyileştirme yöntemlerinde : Taşıma gücü zayıf olan zeminlerin donatısız bir şekilde betonlanarak iyileştirilmesinde kullanılır. Bu uygulamaya plastik kazık ta denmektedir. Bu fore kazık sisteminde amaç zayıf olan zeminin, yerine daha dayanıklı bir malzemenin yerleşmesini sağlamaktır.

2- Derin temeller de (Kazıklı temeller) : Üst yapı yüklerini, taşıma kapasitesi yeterli olan zemine veya kayaya iletmek için yapılan fore kazık çalışmalarıdır.

3- İksa sistemleri – Derin kazılarda: yapı çukuru çevresinde oluşabilecek herhangi bir göçme , kayma , devrilme gibi risklere karşı ve kazı çalışmalarının sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için iksa amaçlı fore kazık uygulaması yapılmaktadır.

Betonarme kazık fiyatları – maliyetleri nasıl hesaplanır ?

Geoteknik projede belirtilen parametreler maliyet belirleme de en önemli etkendir.

Fore kazık çeşitlerine göre maliyet hesabı yapılır. hangi çapta kazık varsa ona göre beton miktarı hesaplanmalıdır. Donatı miktarı projede belirtilen demir çapları ve türüne göre belirlenmelidir. Malzeme fiyatlandırmasını yaptıktan sonra Fore kazık işçilik fiyatını belirleyen unsurları değerlendirmeniz gerekmektedir. Fore kazık firmaları ve inşaat firmaları tarafından kabul görmüş genel veriler şu şekildedir ;İşin miktarı

* Zemin verileri

* Projede belirtilen kazık çapları

* Fore kazık boyları

* Makinenin kapasitesi

* Yapılacak işin konumu

* Mevsimsel şartlar

* İş sahasının çalışmaya uygunluğu

* Hafriyat alımı

yukarıda sıralamış olduğumuz maddeler fiyat belirleme kriterleri açısından oldukça önemlidir.

fore kazık yapım yöntemleri hakkında daha detaylı bilgi almak için fore kazık sayfamızı inceleyebilirsiniz.