Geoteknik proje ve rapor Esasları

Mar - 20
2020
Geoteknik proje ve rapor Esasları

Geoteknik proje ve rapor Esasları

İnşaat ve jeoloji mühendisliğinin birleşimi olan geoteknik mühendisliği , zeminlerin diğer inşaat mühendisliği malzemelerinden farklı davranışlar sergilemesi nedeniyle oldukça önem kazanmıştır. Zemin mekaniğinin temel kavramlarını oluşturan özellikle zemin – Su ilişkileri , boşluk suyu basınçları ve efektif gerilme gibi temel unsurlar. Zeminlerin yük altında şekil değiştirmesi ve zemin mukavemeti gibi mühendislik özelliklerinin anlaşılması geoteknik proje ve rapor için temel esaslar arasındadır.

Geoteknik proje nedir ?

Geoteknik hesaplamalar yapılırken temel kriter olarak zemin araştırma verileri kullanılmaktadır. Bir yapının projesinde sağlıklı sonuçlar elde etmek için inşa edilecek temel ortamın , mühendislik jeolojisi ve jeoteknik parametrelerinin iyi belirlenmesi gerekir. Kısaca yapılan zemin incelemelerinin değerlendirilip gerekli jeolojik parametrelerle, inşa edilecek yapının mühendislik özelliklerinin birlikte bir uyum içinde değerlendirilip raporlanmasına Geoteknik proje denir.

Geoteknik rapor içeriği nelerden oluşur ?

Geoteknik rapor oluşturulurken zemin taşıma gücü verileri, oturma analizi , zemin şişme analizi , sıvılaşma tahkiki , ana zemin yataklanma katsayıları gibi dinamik parametreler hesaplanır. Bununla birlikte son yıllarda depremle ortaya çıkan büyük yıkımların ardından gelecekteki depremler de yıkımların ve can kayıplarının azaltılması için, yapıların tasarımında Geoteknik deprem mühendisliği alanında , zeminlerin davranışı ve yerel zemin koşullarının deprem durumunda hasar tespiti ve tahkiki yapılmaktadır.

Geoteknik proje hizmetleri

geoteknik projede çözüm önerileri geliştirilen uygulamalar ve projeler

geoteknik proje ve danismanlik
geoteknik rapor -iksa projesi

* İksa sistemleri (derin kazı ) projeleri

* Kazıklı temellerin tasarımı

* Şev stabilite analizleri ve tasarımı

* Zemin iyileştirme ( Zemin ıslahı ) projeleri

* Zemin araştırma ve etüdleri

Geoteknik rapor -İksa projesi – Derin kazılar

Temel çukurunun kazılması çevre ve zemin yapılarının durumuna bağlı olarak bir tür destekleme yapısını gerektirebilir. Bunlar Palplanş perdeler , düşey kirişler , yerinde dökme konsol kazıklar , diyafram duvarlar , zemin çivili püskürtme betonlu duvarlar , fore kazık – ankraj sistemleri , betonarme perde – ankraj sistemleri , kuyu perde istinat yapıları gibi uygulamalar iksa projesinin tasarımını teşkil etmektedir.

Geoteknik proje -Kazıklı Temeller – Fore kazık projesi

Üst yapı yüklerinin bir bölümünü veya tümünü zemin yüzeyinden daha derinlerdeki sağlam tabakalara aktaran temel sistemleri derin temel – kazık temel olarak isimlendirilir. Temel altı fore kazıklar , ayak/ keson temeller ve derin kazık içine yerleştirilen yapı temelleri temel projeleri arasında gösterilebilir.

Şev stabilite projeleri

sev stabilitesi geoteknik tasarım raporlama
geoteknik proje – şev stabilitesi

Şevlerin duraylılığı analizi Kaya mekaniği ve geoteknik bilim dallarının en karmaşık konusunu oluşturmaktadır. Şev duraylılığı projelendirmesinde bir çok etkinin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Malzeme ,doğal oluşumlar ,jeolojik zaman, mevcut gerilmeler ,sızıntı suların etkisi , boşluk suyu basınçları doğal ve yapay şevlerin duraylılığı projelendirmesinde önemli unsurlardır.

Zemin iyileştirme projeleri

Temel inşaatını taşıma yönünden zayıf ve mühendislik parametrelerinin yeterli olmadığı durumlarda, inşaat yapısını var olan koşullara göre tasarlamak , uygun görülmeyen zemini değiştirmek veya eldeki zemini iyileştirmek gibi yollara gidilebilir. zemin iyileştirme projelerinde genellikle kullanılan geoteknik uygulamalar arasında ,

Zemin iyileştirme yöntemleri

* Çimento ile zemin iyileştirme

* Jet grout yöntemi

* Kompaksiyon sıkıştırma

* Vibro ile taş kolon

* Deep soil mixing

* Fore kazıkMini kazık uygulamaları ve tasarımları yer almaktadır.

Zemin Etüdleri ve Araştırma

Zemin araştırmaları geoteknik projelendirmenin temelini oluşturmaktadır. Tasarlanan yapı için arazi ve çevre etkilerinin uygun olup olmadığı araştırılır. Yapım yöntemleri için en ekonomik çözümler analiz edilir. Zemin profili ve jeolojik unsurlar yeraltı suyu , zeminlerin fiziksel özellikleri gibi unsurlar yerinde ölçümleme ve laboratuvar ortamında analizlerle, geoteknik projeler için temel verileri oluşturur.

Geoteknik Firmamız bünyesinde ve çözüm ortaklarımızla zemin araştırmaları ve yerleşime uygunluk tahkikleri yapılmaktadır. Geoteknik proje hizmetleri geoteknik uzman mühendislerimiz tarafından en ekonomik , güvenilir şekilde tasarlanmaktadır. Geoteknik hizmetler ve yönergeler hakkında daha fazla bilgi almak için TMMOB İMO sitesine bakabilirsiniz

Örnek geoteknik proje ve hesap raporunu linkten indirebilirsiniz.

Örnek geoteknik proje indir

Torem Zemin Mühendislik

Adres : Sapanbağları Mah. Süreyyapaşa Cad. No71/1 Pendik/İstanbul
Tel: 0216 3793310
Fax: 02163793311
Mail : info@toremzemin.com