Kategori: Blog

Mar - 20
2020
Geoteknik proje ve rapor Esasları

Geoteknik proje ve rapor Esasları

İnşaat ve jeoloji mühendisliğinin birleşimi olan geoteknik mühendisliği , zeminlerin diğer inşaat mühendisliği malzemelerinden farklı davranışlar sergilemesi nedeniyle oldukça önem kazanmıştır. Zemin mekaniğinin temel kavramlarını oluşturan özellikle zemin – Su ilişkileri , boşluk suyu basınçları ve efektif gerilme gibi temel…

Mar - 03
2020
kazik temel - derin temel

Kazık temel nedir? Derin temel çeşitleri nelerdir?

Kazık Temel (Derin Temel) nedir ? Üst yapı yükünün tamamını veya bir bölümünü zayıf zeminden derinlerdeki sağlam tabakalara aktaran, temel sistemlerine kazık temel (derin temel) denir. Kazık temeller ,yapıların temellerinde gevşek zeminli bölgelerin ( dolgu , balçık, alüvyon , moloz…

Şub - 17
2020
İksa - İstinat yapıları - Destekleme sistemleri

İksa Sistemleri

İksa nedir ? İksa nedir :Temel çukurunun kazısı ve çevre yapılarının güvenliği, derin kazılarda oldukça önemli bir konudur. Yanal yüzeylerdeki kaymaların kontrol altına alınması gibi nedenlerle yapılan yatay ve düşey destek elemanlarının bütününe İksa denir.Bu iksa içindeki farklı uygulamalar bütünlüğüne…