Kalite Kontrol Testleri

Derin temel , Derin kazı – iksa ve zemin iyileştirme projelerinin kalite kontrol testleri.
Kazık Yükleme, Plaka Yükleme, Kazık Süreklilik Testleri

Kalite Kontrol testleri – Geoteknik Değerlendirme

Zemin Etütlerinin, yapı özellikleri dikkate alınarak, taşıma gücü, oturma, sıvılaşma, stabilite analizlerinin yapılması, geoteknik değerlendirmesi , uygun temel tipi ve zemin iyilestirme yöntemlerinin belirlenmesi.

Aletsel Gözlem – Kalite kontrol testleri

Derin kazı ve şevlerin deplasman kontrolleri ve bağımsız değerlendirme hizmetleri. piezometre ve Inklinometre  ölçümleri ve değerlendirmeleri