Kalite-Kontrol Testleri

Derin temel , Derin kazı – iksa ve zemin iyileştirme projelerinin kalite kontrol testleri.
Kazık Yükleme, Plaka Yükleme, Kazık Süreklilik Testleri

Geoteknik Değerlendirme

Zemin Etütlerinin, yapı özellikleri dikkate alınarak, taşıma gücü, oturma, sıvılaşma, stabilite analizlerinin yapılması, geoteknik değerlendirmesi , uygun temel tipi ve zemin iyilestirme yöntemlerinin belirlenmesi.

geoteknik proje

Aletsel Gözlem

Derin kazı ve şevlerin deplasman kontrolleri ve bağımsız değerlendirme hizmetleri. piezometre ve Inklinometre  ölçümleri ve değerlendirmeleri