Ön germeli Ankraj

ankrajli iksa sistemi

Öngermeli ankraj : Derin kazılarda çevredeki yapıları emniyete almak ve iş güvenliği yönünden sağlıklı bir çalışma yapabilmek için iksa sistemleri uygulanır. Öngörmeli ankraj bunu sağlayan elemanlardan bir tanesidir.Açılan yapı çukurunun tekrar doldurulması planlanıyorsa bu sistem geçici ankraj dır.İnşaat aşamasında su basman kotu veya zemin kotuna kadar olan kısmı doldurulana kadar uygulanan ankrajlar geçici ankraj veya öngermeli ankraj diye isimlendirilir.

Kalıcı ankraj nedir ?

Sabit olarak düşünülen yapıları, veya açıkta kalacak derin kazıları desteklemek için kullanılan iksa sistemidir. Kalıcı ankrajların öngermeli ankrajlara göre uygulaması daha spesifik ve daha zordur. Uygulama esnasında teknik kuralları ihmal etmek ileride büyük sorunlara sebebiyet verebilir. Bu yüzden malzeme dizaynı ve uygulama konusunda titizlik göstermek gerekmektedir.

Öngermeli Ankraj Nasıl Uygulanır ?

– Ankraj Uygulama aşamaları –

geciciö ongermeli ankraj uygulama
ankraj uygulama yontemleri

* Öncelikle yatay da 10-30 derecelik açılarla delgi işlemi projede belirtilen boylarda tamamlanır.

* Özel üretim olan çelik halatlar projede belirtilen şekilde en az üçlü en fazla altılı şekilde serbest boy ve kök boyu olmak üzere hazırlanır.

* Açılan kuyularda su bulunması halinde kılavuz denilen sistemle içindeki su çamur temizlenir.

* Ankraj halatları temizlenen kuyuya atılır

* Enjeksiyon için hazırlanan kuyular kaliteli çimentolarla enjeksiyonlanır.

* Priz süresine kadar beklenildikten sonra germe işlemi için hazırlık yapılır

* Germe işlemi için ankraj elemanları temin edilmelidir Kafa ,plaka, grip daha sonra bu elemanlar montajlanarak germe işlemine geçilir

* Projede belirtilen yüklerde germe makinesi ile gergiler yapılarak işlem tamamlanır.

Öngermeli Ankraj nerelerde kullanılır ?

* Düşey yer değiştirmelerin önlenmesinde,

* Yapıların dönmeye karşı güvenceye alınmasında,

* Yapıların kritik yüzeyler boyunca kaymaya karşı emniyetinin sağlanmasında,

* Yeraltı yapılarının stabilitelerinin arttırılmasında,

* Yapıların sismik duraylığının arttırılmasında,

* Deney sahası dar olan yerlerde kazık yükleme deneylerinde öngörme sağlayan eleman olarak,

* Barajların yükseltilmesinde,

* Dalgakıran ve iskelelerde gemilerin iskele babalarına verdikleri yükün dağıtılmasında kullanılır.

Ankraj uygulaması sıklıkla iksa sistemlerinde ; fore kazık -ankraj , mini kazık– ankraj , perde -ankraj , püskürtme beton -ankraj vb düşey elemanlarla tamamlayıcı yatay eleman olarak kullanılmaktadır.