Dr. Erdal ŞEKERCİOĞLU

Nis - 06
2017
jeoteknik-mühendislik-jeolojsisi

Dr. Erdal ŞEKERCİOĞLU

Ülkemiz dünyanın en etkin deprem kuşakları üzerinde bulunmaktadır. Bu nedenle yapıların projelendirilmesinde zemin etütlerinin bilinçli bir şekilde yapılması ve zemin parametrelerinin güvenilir yöntemlerle belirlenmesi son derece önemlidir.